​Kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøstyringssystem

Vi har arbejdet med kvalitets- og miljøstyring siden 1996 og i 2005 blev også arbejdsmiljø koblet på vort system. Hermed kort om vore politikker...

KVALITET

​Den overordnede kvalitetspolitik er, at give virksomhedens produkter et sådant omdømme og en sådan opfyldelse af kvalitetsbevidste markeders krav, at virksomhedens kunder på såvel kort som lang sigt føler en høj grad af tilfredshed med virksomheden og dens produkter.

For at opfylde denne kvalitetspolitik angives i styringssystemet de retningslinier, der skal følges for at tilvejebringe, gennemføre og vedligeholde systemet ud fra følgende delpolitikker.

Virksomheden skal:

 • producere produkter af en sådan kvalitet, at vore kunder oplever den størst mulige tilfredshed og sådan at de oplever os som værende de bedste på markedet
 • ​fremstille og dokumentere vore produkter i overensstemmelse med kunde- og myndighedskrav
 • ​gennemføre en teknologisk udvikling af vore processer, således at disse til stadighed resulterer i en høj kvalitet
 • ​opretholde et vidensniveau hos medarbejderne til understøttelse af ovennævnte mål, samt appellere til deres faglige dygtighed
 • ​evaluere og vedligeholde kvalitetsstyringssystemet løbende indenfor rammerne af DS/EN ISO 9001

​​

MILJØ

​Det er virksomhedens miljøpolitik, at:

 • overholde lovmæssige krav (bl.a. kap. 5 godkendelse) producere overfladebehandling med en fortsat reduceret miljøbelastning - målt relativt
 • ​forpligte sig til en fortsat forbedring af den miljømæssige ydeevne ved anvendelse af renere teknologi bl.a. ved dialog med kunder og leverandører
 • ​miljøpolitikken er forstået, indført og ajourført på alle niveauer i virksomheden
 • evaluere og vedligeholde miljøledelsessystemet løbende, således at krav og aktiviteter svarer til de aktuelle virksomhedsforhold
 • ​miljøpolitik, miljømålsætninger og resultatopnåelser er offentlig tilgængelige i skriftlig form​

ARBEJDSMILJØ

Det er virksomhedens arbejdsmiljøpolitik, at:

 • overholde lovmæssige krav
 • evaluere art og omfang af virksomhedens arbejdsmiljørisici i forbindelse med evalueringsmøder med henblik på indføring af aktiviteter, der sikrer en løbende forbedring på området
 • arbejdsmiljøpolitikken er forstået, indført og ajourført på alle niveauer i virksomheden
 • ​evaluere og vedligeholde arbejdsmiljøledelsessystemet løbende, således at krav og aktiviteter svarer til de aktuelle virksomhedsforhold
 • arbejdsmiljøpolitik, miljømålsætninger og resultatopnåelser er offentlig tilgængelige i skriftlig form
 • sikre vore medarbejdere i størst muligt omfang mod arbejdsskader og arbejdsulykker
 • sikre en hensigtsmæssig og forsvarlig håndtering af fareklassificerede kemikalier
 • ​sikre vore medarbejderes trivsel og sundhed

​Chembo Production LTD. A/S

CVR: 53724914

Oldenvej 13 A

3490 Kvistgård​

Telefon: +45 49 12 50 10

E-mail: chembo@chembo.dk