Analyse af sporstoffer i smykker og bijouteri

Produkter

Røntgenudstyr

Eksempel: Opmåling af f.eks. bly, cadmium og nikkel – farlige stoffer – i smykker

Smykker er i konstant kontakt med vores hud, og de må derfor ikke indeholde farlige stoffer som bly, cadmium og nikkel. Et valg af billige materialer og legeringer forhøjer risikoen for tilstedeværelse af farlige stoffer. Det bedste instrument til detektion af farlige stoffer er FISCHERSCOPE XDV-SDD. Med dette instrument er detektionsgrænsen for f.eks. bly meget lav (men selvfølgelig afhængig af den matrix, som skal analyseres!) i messing. Ved mange gentagne målinger (af Pb-indhold i Messing) kontrolleres standardafvigelsen (SD) – og instrumentets detektionsgrænse svarer til 3 x SD. Detektionsgrænsen for bly i messing er derfor ca. 10-90 ppm med dette instrument. Så længe detektionsgrænsen er under den aktuelle grænseværdi, kan instrumentet anvendes til den pågældende analyse.