Cladding

Produkter

Håndholdt måleudstyr (lagtykkelse):

Eksempel: Opmåling af cladding (lagtykkelse) med DELTASCOPE med probe FGB2

I den petrokemiske industri beskyttes reaktorer ofte ved, at grundmaterialet (lavt legeret basismateriale) belægges med højlegeret metal (Inconel) ved en speciel påsvejsningsmetode (”Cladding technique”). Herved øges resistensen overfor slid, oxidation og korrosion. Vægtykkelse på 4-5 mm belægges typisk med cladding på 2-3 mm. FGB2 proben kan måle helt op til 5 mm lagtykkelse – probespidsen er tynd og arbejder godt på ujævne materialer – proben kan anvendes ved temperatur op til 80 °C – og proben er testet i industrien og fundet holdbar og stabil. Belægningens funktionalitet kan garanteres ved en præcis opmåling af minimumstykkelsen med det anbefalede instrument fra Helmut Fischer.