Måling af lagtykkelser bestående af elektroforese lak (EDP/CDP) og zink

Produkter

Håndholdt måleudstyr:

Eksempel: Bestemmelse af CDP lagtykkelse på sværttilgængelige steder (indre bildel) med DUALSCOPE FMP 100 med V3FGA06H probe

Biler beskyttes typisk med en primær belægning af elektroforese lak – og nu kan lagtykkelsen af denne belægning opmåles selv på de mest utilgængelige steder – uden at bilen skal skæres helt eller delvist op