Anti-fouling (begroningshindrende) belægninger indenfor marine

Produkter

Håndholdt måleudstyr (lagtykkelse):

Eksempel: Lagtykkelsesmåling af maling med anti-fouling effekt med DUALSCOPE FMP 10-40 INKL. probe FD13H

Biofouling (begroning af marine strukturer) koster store summer hvert år. Estimeret koster denne effekt 40% mere brændstof end hvis overfladen ikke ville være begroet. Anti-fouling nedsætter liggetid, renovering etc. – så besparelse på baggrund af kontrol med anti-fouling belægninger er meget væsentlig. Proben FD13H har en hårdmetalspids og er derfor meget robust. Tillige kan proben sammen med et DUALSCOPE automatisk detektere, hvilket måleprincip, der skal anvendes! Alle belægninger, som ikke er elektriskledende, kan opmåles ovenpå magnetiske (Fe) og ikke-magnetiske (Al) basismaterialer. Måleprocessen simplificeres væsentligt!

Også de nye MMS Inspection instrumenter kan anvendes til opmåling af lagtykkelsen – et enkelt og robust (IP65 certificeret) instrument. SPG og DPM instrumenterne anvendes før belægningsprocessen for at opnå en god vedhæftning mellem belægning og basismateriale.