Helmut Fischer GmbH

Olie, gas og petrokemi

Rørledninger

Opmåling af feritindhold i svejsesøm

Lagtykkelsesmåling af maling i lagertanke