Helmut Fischer GmbH

Korrosionsbeskyttelse af skruer, møtrikker, skiver og bolte

Opmåling af lagtykkelse efter forzinkning

Materialeanalyse af rustfrit stål