Kvalitetskontrol af medico udstyr

Produkter

Håndholdt måleudstyr (elektrisk ledeevne):

Eksempel: Undersøgelse af lejer i medico udstyr (micro-revner) med SIGMASCOPE SMP350 med probe FS40

Jævn og ubrudt bevægelse er et MUST i flere typer af medico udstyr f.eks. røntgenudstyr. Lejer i udstyret skal derfor være uden nogen form for defekt – selv micro-revner kan forvanske og ødelægge hele undersøgelsen af patienten! SIGMASCOPE SMP350 inkl. probe FS40 (60-480 kHz) undersøger materialets (non-ferro) elektriske ledningsevne med en fase-sensitiv hvirvelstrømsmetode. Proben skanner overflade (free-running mode), og de hvirvelstrømme, som genereres i materialet, detekteres af proben og omdannes til et signal i instrumentet. Selv små micro-revner – som ikke kan ses med det blotte øje – kan detekteres, idet disse hindrer spredningen af hvirvelstrøm. Dette udmøntes i et signifikant fald i den elektriske ledningsevne! Jo lavere frekvens der anvendes jo dybere penetreres materialet. Skal overfladen undersøges anvendes 480 kHz. Mindre emner kan undersøges med proben FS24, som har et mindre målehoved.