Lagtykkelsesbestemmelse af påsprøjtede akustiske belægninger (Sprayable Acoustic Coating, SAM)

Produkter

Håndholdt måleudstyr (lagtykkelse):

Eksempel: Præcis opmåling af SAM belægninger i indre dele af bilen (Al) med DUALSCOPE/ISOSCOPE inkl. probe FA14 med henblik på tæt monitorering af hensyn til vægt, beskyttelse og omkostninger.

Vægtreducering er en væsentlig parameter ved fremstilling af biler, men det må ikke ske på bekostning af andre væsentlige parametre som beskyttelse og ikke mindst omkostninger. Et eksempel herpå er SAM belægninger, som kontrolleres nøje for at opretholde de fordele som tilstræbes ved anvendelse af disse belægninger