Opmåling af elektronik komponenter

Produkter

Hårdhedsmåler/Nanoindentation (materiale test):

Eksempel: Bestemmelse af metalfoliers (f.eks. CuSn6 bronze) mekaniske egenskaber

Bronzefolier anvendes til mange forskellige industrielle applikationer bl.a. elektriske kontakter – for at kunne bevare en ensartet og passende kvalitet testes de mekaniske egenskaber. Ved test af meget tynde folier (under 200 µm) kan anvendes opspændingsværktøj for at undgå f.eks. luftbobler under membranen, hvilket kan give anledning til forkerte målinger (elasticitet fejl).