Opmåling af feritindhold i svejsesøm

Produkter

Håndholdt måleudstyr (ferit-indhold):

Olie- og gasrørledninger udsættes for barske forhold når det kommer til temperatur, tryk og aggressive stoffer. Kvaliteten af en svejsesøm (holdbarhed) afgøres bl.a. af feritindhold – hverken for højt eller for lavt må det være. Klare specifikationer er fastlagt for duplex stål/austenitisk stål. Varme under svejseprocessen påvirker feritindholdet i svejsesømmen. For lavt indhold af ferit giver reduceret styrke i materialet og for højt indhold af ferit giver risiko for dannelse af frakturer samt reduceret duktilitet og korrosionsbestandighed. Prober findes i forskellige udgaver af hensyn til opmålingssted og emnets geometri.

Eksempel: Kontrol af martensitindhold i austenitisk stål til f.eks. oplagringstanke til flydende HYDROGEN med FERITSCOPE FMP30 inkl. probe

Koldvalsning (og anden bearbejdning) af stål kan i sig selv medføre en omdannelse af krystalstrukturen fra FCC (face-centred cubic) til BCT (body-centred tetragonal) og dermed forøges indholdet af martensit. Men også temperaturforhold har stor betydning. Tillades langsom afkøling kan austenit-formen transformeres til en blanding af ferit og cementit. Ved hurtig afkøling derimod (som ved en hærdeproces) er der ikke nok tid til at kulstofatomerne kan diffundere ud af den krystallinske struktur hvorved omdannelsen til ferit og cementit ikke finder sted – og dette resulterer i martensit. For meget martensit er uønsket i ståltanke til opbevaring af flydende hydrogen, fordi det giver mulighed for at hydrogen kan sætte sig i korngrænsen ved martensit (hydrogen embrittelment eller cold cracking). Herved opstår alvorlige fejl i materialet. Opmåling finder sted med et FERITSCOPE FMP30 sat til opmåling i Martensite testing mode.