Bejdsning og Passivering af rustfri stål

Rustfri stål emner afrenses for olie og andre uhensigtsmæssige forekomster (anløbninger) på overfladen med henblik på genopretning af det naturlige oxidlag.

Herved forebygges mod korrosion på bearbejdede og varmeudsatte steder. Passivering af rustfri stål foregår ved opløsning og fjernelse af bl.a. jern fra overfladen, hvorved emnet sikres en korrosionsbestandig overflade.

Vi anvender en MILJØVENLIG proces til passivering af rustfri stål baseret på citronsyre.

Historisk set har man anvendt salpetersyre, som er farligere for både vort miljø og arbejdsmiljø. Citronsyre kompleksbinder med mange metalliske ioner, som potentielt kan reducere rustfrit ståls korrosionsbestandighed.

Disse komplekser er vandopløselige og forbliver opløst i opløsningen med citronsyre (således forekommer ingen genudfældning!). Yderligere virker citronsyren ved at opkoncentrere chrom-indholdet på overfladen af emnet.

Passivering med citronsyre anvendes med stor succes indenfor farmaceutisk industri, medicin/lægemiddel og semiconductor.