Fornikling (Ni)

Teknisk overfladebehandling som er velegnet til korrosionsbeskyttelse (af kobber/legeringer og nikkel) samt til at skabe lodbarhed.

Tin yder ikke korrosionsbeskyttelse overfor jern/stål – med mindre lagtykkelsen er meget stor eller der er et underliggende nikkellag. Kobber kan anvendes som mellemlag på messing

Smeltepunkt: 232 °C

Vægtfylde: (hvidt tin) 7,3 g/cm3

Udseende: Metallisk overflade (lys)

Lagtykkelse: Typisk 5-15 µm

Anvendelse Maks. anvendelsestemperatur: ca. 100 °C

Tin anses for ugiftigt og anvendes derfor i levnedsmiddelindustrien

Elektronikkomponenter – husk at lodbarhed reduceres betydeligt ved belægning direkte på messing pga. diffusion af zink (anvend f.eks. spærrelag af nikkel)