Manganfosfatering

Egenskaber: Manganfosfatering af stål og chromlegeret stål. Opfylder krav i DIN EN 12476

Udseende: Metallisk overflade (grå – sort)

Lagtykkelse: Manganfosfatlaget har en fladevægt på 7-30 g/m2

Anvendelse: Behandlingen anvendes til forbedring af glide- og slidegenskaber for maskindele samt som korrosionsbeskyttelse og bærelag for oliering. Vi håndterer emner fra få gram til flere tons!

Vi har udstyr til brug for lagtykkelsesmåling og materialeanalyse (røntgeninstrument og div. håndholdte instrumenter fra Helmut Fischer AG), salttågetestkammer, varmetest m.m.