Solcelle paneler belagt med tynde belægninger opmåles inline

Produkter

Røntgenudstyr

Eksempel: Opmåling af lagtykkelse og komposition af multilag på glas eller plast

Solcellernes effektivitet afhænger af overholdelse af specifikationer for lagtykkelse og komposition. Kontinuert monitorering inline giver de bedste muligheder for at opnå den bedst mulige kvalitet – præcist, hurtigt og pålideligt. Producenter er underlagt et ”evigt” kapløb om hele tiden at udvikle billigere og sikre solceller med CdTe/CIS/CIGS elementer. Højere effektivitet, tyndere absorber lag med tykkelse under 1 µm, ensartet komposition og homogenitet henover store flader. Dette sikres ved opmåling med FISCHERSCOPE X-RAY 5000. Høje produktionstemperaturer (op til 500 °C) tages der hensyn til ved anvendelse af kølemoduler. Bevægelse og ”ophobning” af paneler medfører ændring af måledistance (op til +/- 5 mm) og dette elimineres med software WinFTM, som foretager en automatisk kompensering (DCM).