Detektion af skadelige substanser i legetøj

Produkter

Røntgenudstyr

Eksempel: Detektion af nikkel, bly, cadmium, kobber, kviksølv, chrom m.m. i legetøj med XDV-SDD

XRF er en perfekt metode til detektion af spor af uønskede og farlige stoffer i legetøj. Metoden er non-destruktiv, hurtig og præcis. Andre metoder som AAS og ICP kræver lang tid og er destruktive. Simulering af mavesyre med opløsning af saltsyre (0,07 mol/l) foretages iht. Standard DIN EN 71 – med efterfølgende opmåling med FISCHERSCOPE XDV-SDD. Lave detektionsgrænser og præcise målinger er grundlaget for disse opmålinger. Evt. krydscheck med kemisk analyse kan foretages efter behov.