Opmåling af hårdmetaldele anvendt til bearbejdning og fræsning

Produkter

Røntgenudstyr

Eksempel: Bestemmelse af de mekaniske egenskaber ved hårde belægninger på værktøjsdele

Bor- og skæredele på værktøjer udsættes for stort slid og derfor belægges med hårdmetalbelægninger f.eks. TiN (PVD eller CVD) for at øge holdbarheden. Disse belægninger er få µm tykke og de mekaniske egenskaber som hårdhed kan kun bestemmes ved micro-hardness testing (nanoindentation). FISCHERSCOPE HM 2000 har integreret mikroskop og det er derfor muligt at positionere eksakt selv på meget små emner… Standard afvigelsen på målingen reflekterer overfladens ruhed. Det anbefales at foretage gentagne målinger, hvis overfladen er meget ru.

Eksempel: Materialeanalyse af sintret hårdmetal (carbid) til f.eks. skærende værktøjsdele

Wolframcarbid indgår sammen med andre carbider (Co, Ti, Ta, Cr og V) i sintrede hårdmetaldele – sammensætningen bestemmer materialets egenskaber. Præcis bestemmelse af legeringssammensætning er derfor væsentlig. Med en detektion helt ned til 0,1% er FISCHERSCOPE XDAL (PIN) det perfekte valg. Softwaren indeholder mulighed for analyse i ”components mode”, hvilket betyder, at programmet kan angive resultater i form af komponenter (f.eks. WC, TiC etc.) i stedet for grundstoffer (f.eks. W, Ti etc.).

Eksempel: Lagtykkelsesopmåling af PVD-belægning på værktøjsdele

PVD belægning foregår i under vakuum – processen er kompleks og der er mange parametre, som skal være i kontrol. Resultatet er en belægning med bestemt lagtykkelse, der kan bestemmes med FISCHERSCOPE X-RAY XDLM. Dette instrument kombinerer ”micro-focus tube” (højintensiv røntgenstråle), lille aperture/collimator og stort detektor vindue – og resultatet er en non-destruktiv test med kort måletid og meget lille målespot på 100 µm. Med dette instrument kan man både opmåle lagtykkelse og legeringssammensætning. Eksempel på vigtigheden af sidstnævnte er ”Cobalt Leaching” (kontrol mellem stripning af gammel belægning og pålægning af ny belægning), som har stor indflydelse på værktøjets holdbarhed og egenskaber.