Kvalitets kontrol af tagdele i stål (hurtig, pålidelig og nondestruktiv opmåling)

Produkter

Håndholdt måleudstyr (lagtykkelse):

Eksempel: Opmåling (Duplex) af flere belægninger i én måling (lak/Zn/Fe)

Robuste instrumenter til præcis opmåling af lagtykkelsen af lak og maling for at sikre beskyttelse mod korrosion og derved give den bedste beskyttelse og en lang holdbarhed!